Experts a tenir cura de l'aigua

Dissenyem i implemtem programes de tractament d'aigua
ODYL, S.A. compta amb un equip de més de 40 professionals que treballen per oferir solucions integrals per al tractament de l'aigua a indústries i edificis.

El nostre personal és la força que ens permet estar en tot moment al servei dels nostres clients.

50

3.000

600

Solucions per a la indústria

Cas d'èxit

Anàlisi de resina de descalcificadors

Sovint, les calderes de vapor compten amb sistemes previs de reducció de duresa a l’aigua d’aportació, amb l’objectiu d’evitar incrustacions a l’interior que deriven en una disminució de l’eficiència en el bescanvi tèrmic i, conseqüentment, en un augment del consum d’energia.

La duresa és una unitat de mesura que indica la quantitat d’ ions Ca 2+ i Mg 2+ presents a l’aigua i s’expressa com a número equivalent de carbonat de calci (CaCO3) en ppm.

Llegir-lo tot

Novetats

Nou Real Decret Aigua de Consum 3/2023

El 10 de gener de 2023 s'ha publicat el RD 3/2023 pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el control i el subministrament de la qual estableix un nou marc normatiu per protegir la salut humana davant de qu

Nou reial decret 487/2022: Prevenció i control de la legionel·losi

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica en la seva edició de dimarts 22 de juny de 2022 el Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Nou reial decret prevenció i control de la legionel·la 2022

El Ministeri de Sanitat ha enviat a la Comunitat Europea l'esborrany definitiu del nou Reial decret sobre criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, que derogarà l'actual RD 865/2003 (Tràmit 2021/664/E)