Qualitat de l’aire interior dels edificis

Inici Productes i Serveis Qualitat de l’aire interior dels edificis

ODYL, S.A. compta amb personal i equips acreditats per a la realització d’estudis i auditories, segons la legislació vigent, de la qualitat de l’aire interior dels edificis.

L’abril de 2013 es va aprovar l’ RD238/2013 que modificava el RITE (Reglament d’ Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis) RD1027/2007. Entre altres canvis, s’estableix l’obligatorietat de realitzar inspeccions de qualitat de l’aire interior en edificis segons les normes UNE 100012 y UNE 17133.

Des de la publicació d’aquest decret, els titulars dels edificis i les empreses usuàries, tant propietàries com en lloguer de les oficines, estan obligades a realitzar aquestes inspeccions amb caràcter anual.

A ODYL, S.A., disposem de personal i equips acreditats per a la realització d’estudis de qualitat ambiental i auditories de qualitat d’aire interior en edificis.


La inspecció de qualitat d’aire interior es basa en dues normes UNE:


QUALITAT DE L’AIRE SEGONS UNE 100012.

Com a qualitat acceptable de l’aire es defineix l’aire que no conté substàncies contaminants en quantitats que resultin nocives per a la salut, i amb una qualitat satisfactòria per al 80% de les persones exposades.

El sistema de ventilació no ha de contribuir a la producció, amplificació i distribució de contaminants, per això és de gran importància realitzar un bon servei de manteniment i control del funcionament regular i un seguiment de les condicions higièniques.


Per avaluar la qualitat de l’aire en les seves instal·lacions, i seguint les especificacions de la Norma UNE 100012:2005, els paràmetres a mesurar són:


  • Presa de mostres per al control ambiental: en un nombre de punts representatiu de les dimensions i característiques de les instal·lacions, amb un sistema de mostreig SAS Super 90. El volum d’aire recollit s’impacta sobre una placa de Rodac de 55 mm damunt la qual es fixen els microorganismes, per a un posterior cultiu de bactèries Mesòfiles i fongs.
  • Presa de mostres per al control de superfícies: mitjançant l’ús de plaques Rodac de contacte, s’analitzen diferents punts de les unitats d ‘aire i circuit de refrigeració. Es determinaran els paràmetres bactèries Mesòfiles i fongs.
  • Es realitzaran també mesures de partícules en superfície, una inspecció visual i un estudi fotogràfic de les parts accessibles de la instal·lació.
QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR SEGONS UNE 171330-2.

L’ambient tèrmic es defineix per aquelles característiques que condicionen els intercanvis tèrmics del cos humà amb l’ambient, en funció de l’activitat de la persona i de l’aïllament tèrmic de la seva vestimenta, i que afecten la sensació de benestar dels ocupants.
Per a avaluar la qualitat de l’aire interior es realitzen mesures en punts representatius de les instal·lacions, per tal de garantir el correcte compliment dels valors màxims admissibles segons la Norma UNE-EN 13779.

A banda del control ambiental que indica la norma UNE 100012 es realitzarà el control del confort Tèrmic.


Els paràmetres mínims a mesurar seran: concentració de CO, concentració de CO2, temperatura, humitat relativa, partícules en suspensió i recompte segons UNE 171330-2.

Les mesures i tràmit de l’informe de qualitat d’aire ambiental s’han de realitzar per personal acreditat com a Tècnics en Qualitat d’Aire Interior (TMCAI y TSCAI), tal com indiquen les normes anteriors.


Si qualsevol dels paràmetres mesurats en aire dona resultats fora dels valors recomanats, en l’informe s’indicaran les mesures a prendre per a la seva correcció i/o higienització.
Contacta'ns
Has d'acceptar les condicions de privacitat
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra Política de galetes