Aigua de consum humà

Inici Productes i Serveis Aigua de consum humà

ODYL,S.A. dissenya i implanta programes de tractament de circuits d’aigua de consum humà, amb especial atenció a la prevenció de la legionel·la, aplicant les directrius marcades per la legislació vigent.

Els principals problemes que podem trobar en les xarxes de distribució d’aigua de consum i/o aigua calenta sanitària són:

  •  Incrustacions en els conductes degudes a aigua d’alta duresa i alcalinitat, augment de la temperatura, presència de diversos materials en el sistema, variacions en la qualitat de l’aigua, etc.
  • Corrosió causada per aigua agressiva de baixa duresa i baixa alcalinitat, presència de diversos materials en el sistema, cloracions excessives, etc.
  • Contaminació biològica deguda a una falta de control del tractament biocida, presència de ramals morts o zones de poca recirculació, presència d’incrustació, presència de corrosió, etc.
Els fenòmens d’incrustació, corrosió i els creixements biològics contribueixen a la reducció del flux de l’aigua, a la reducció de la transferència de calor i, fins i tot, a la modificació del gust i olor de l’aigua. L’oxidació, d’altra banda, pot alliberar metalls pesats en el sistema, alguns dels quals són tòxics (Cu, Pb), i també provocar danys materials (pitting), amb la consegüent pèrdua d’aigua. La contaminació microbiològica també pot produir l’aparició de malalties com la Legionel·losi.

Tot això suposa un augment del cost d’explotació d’aquests sistemes i un risc per a la salut dels seus usuaris, per la qual cosa cal realitzar un correcte tractament de l’aigua que sigui eficient, no tòxic i que no aporti gust, color ni olor a l’aigua. L’esmentat tractament haurà de complir, a més, amb allò especificat en la legislació sobre additius per a aigües de consum humà (Ordre SAS 1915/2009).
Contacta'ns
Has d'acceptar les condicions de privacitat
Gamma de Productes

Aplicació

Objectius del Tractament-Tecnologies

PRETRACTAMENT DE L’AIGUA

· Equips i subministres per a descalcificació, osmosi inversa, filtració, etc.
· Productes químics per a osmosi inversa: tractament, neteja, desinfecció, reducció de cloro (OSMODYL®)
· Clarificació: coagulants i floculants.

TRACTAMENT QUÍMIC ACUAFOS®

· Inhibidors d’incrustació i de corrosió per circuits d’aigua potable. Tant per a circuits d’aigua freda com calenta, fins a 65º C.
· Reductors d’oxigen o clor, per a plantes de osmosi inversa o altres aplicacions en què sigui necessari eliminar el clor o l’oxigen dissolts en l’aigua.
· Reguladors de pH.
· Desincrustants.

CONTROL DELS CREIXEMENTS BIOLÒGICS

En cas de disposar d’aigua provinent de pous o captacions pròpies ODYL, S.A. dissenya programes per al control de Legionella, bacteris i organismes formadors de biofilm, mitjançant la cloració dels sistemes utilitzant equips de regulació i control. Si es disposa d’aigua de xarxa, se’n controlarà la qualitat fisicoquímica i bacteriològica mitjançant la realització d’anàlisis periòdiques de control.

ODYL, S.A. compta amb un laboratori propi autoritzat por la Generalitat de Catalunya (Reg. de Laboratoris de Salut Ambiental y Alimentària): R7-163-01.

MONITORTIZACIÓ DELS SISTEMES

Un cop instaurat el programa de tractament, els nostres tècnics comercials, juntament amb el nostre departament tècnic, establiran un programa de control específic que inclourà:
· Controls analítics de l’aigua in situ.
· Controls analítics en laboratori autoritzat.
· Una guia de contingències y de comunicació per detectar i informar amb promptitud possibles desviacions analítiques que requereixin l’adopció de mesures correctores (mitjançant la utilització de KPI’s específics per a cada instal·lació).
Podem instal·lar equips automàtics de mesura/regulació i equips de control remot (ODYLCOM).

PRODUCTES DE NETEJA

· Neteges i desinfeccions d’instal·lacions de risc segons l’ RD 856/2003 mitjançant hipertèrmia o hipercloració.
· Àmplia gamma de productes de neteja per a l’eliminació de les incrustacions, òxids metàl·lics, dipòsits, fang. Compatible amb l’acer, acer inoxidable, acer galvanitzat, aliatges de coure, alumini, etc.

PRODUCTES I SERVEIS AUXILIARS

· Assessorament tècnic i legal.
· Inspeccions tècniques i auditories.
· Assessorament en l’elaboració de Plans d’Autocontrol.
· Equips automàtics de regulació i control.
· Formació.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra Política de galetes