Nou reial decret prevenció i control de la legionel·la 2021

Inici Blog Nou reial decret prevenció i control de la legionel·la 2021

El Ministeri de Sanitat ha iniciat un procés de consulta pública per al projecte de nou Reial Decret sobre criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel.losi, que derogarà l’actual RD 865/2003.

Amb els seus quasi 18 anys d’antiguitat, la normativa vigent fins ara es troba desfasada respecte als actuals coneixements tècnics, mètodes analítics i de mostreig, així com respecte als requisits de formació del personal que realitza el manteniment de les instal.lacions.

Alguns aspectes que s’introdueixen en el nou text són:
  • L’establiment dels Plans de Prevenció i control de Legionel.la (PPCL) o dels Plans Sanitaris de Legionel.la (en instal.lacions prioritàries) per a tot tipus d’instal.lació susceptible de la proliferació i disseminació de la bactèria. El titular de la instal.lació serà responsable i podrà optar per una o altra opció.
    Això comporta l’eliminació de la caracterització d’alt i baix risc, essent aquest risc determinat individualment en cada cas.
  • Els laboratoris o entitats que realitzin les anàlisis de Legionel.la hauran d’estar acreditats per la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 “Avaluació de la conformitat. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i de calibratge” Acreditació de la presa de mostres.
  • S’introdueix, per a determinades circumstàncies i amb caràcter complementari, la possibilitat de recórrer a mètodes alternatius al cultiu de Legionel.la spp., que segueix sent el mètode de referència.
  • Majors exigències en la qualificació professional dels operadors, ja siguin interns o d’empreses subcontractades.
  • Definició més clara de la distribució de competències i responsabilitats entre totes les parts implicades.
  • Inclusió de taules amb les mesures correctores a aplicar en cas de positiu de Legionel.la per a circuits de refrigeració, aigua sanitària i altres instal.lacions.
  • Ampliació de les taules amb les mesures correctores a aplicar en cas de positiu de legionel.la a altres instal.lacions addicionals a circuits de refrigeració.

Des del departament tècnic d’ODYL,S.A. estem adequant els nostres protocols i documentació per tal de preparar els canvis que representarà la seva aplicació.

Es preveu la publicació del nou Reial Decret en pocs mesos. Els seguirem informant.